آنتی اسکالانت Antiscalant – مهار فن ابزار Mahar Fan Abzar

توجه داشته باشید که همگی ی مواد ضد رسوب از پاراگراف آنتی اسکالانت از اسید فسفونیک (فسفونیت ها) تشکیل شده اند. در غایت این ترکیبات مهم دو دلیل اسید کربوکسیلیک و ساختار مولکولی فسفات می باشد. Tachem 4055 یک آنتی­اسکالانت مایع می باشد که به تیتر دلیل بازدارنده تشکیل رسوب و دیسپرسکننده ذرات کلوییدی در غشاهایی از فرآورده سلولز استات اساسی ضخامت قلیل فعالیت میکند. افزایش آستانه بازدارندگی: مواد ضد رسوب ، به جهت پرهیز از تشکیل رسوبات و تهنشینی آنان اقتدار بالایی داشته و قادرند در درمقابل همین ذرات معلق در آب، به تیتر استدلال بازدارنده عمل کرده و از تشکیل رسوب جلوگیری نمایند. البته آیا کلیه آنتی اسکالانت هایی که برای پرهیز از تولید رسوب در فیلترهای ممبران مورد استفاده قرار می گیرند ترکیباتی یکسانی دارند؟ • کاهش مقدار آب تصفیه شده: در اثر به کارگیری از آنتی اسکالانت و تشکیل رسوب و گرفتگی فیلترهای ممبران، ظرفیت دستگاه در ایجاد آب تصفیه شده هم کمتر می یابد. فروش مواد شیمیایی که بوسیله کمپانی ها و کارخانجات ساخت می شود بستگی به نوع آن دارد. تعیین آنتی اسکالانت مطلوب و آنالیز و تزریق دوز صحیح آن به آب ورودی دستگاه RO موضوع ی مضاعف مهمی می باشد که به روش طراحی سیستم RO بستگی دارد. شما دوستان خوب می تواند اهمیت نظارت میزان مصرف آنتی اسکالانت در طول روز نسبت به توصیه آن اهمیت واحد های فروش بازرگانی اسپوتا تماس حاصل فرمایید و یا چنانچه قوی به چک کردن نیستید کارشناسان فنی ما در این راستا می توانند عملکرد آنتی اسکالانت امداد کنند. • کاهش ارتفاع عمر فیلتر ممبران: اهمیت استعمال از آنتی اسکالانت نامرغوب و تجمع رسوبات در تراز غشا، می بایست ممبران ها به رخ مکرر شستشو شوند، در نتیجه طول قدمت اثرگذار فیلترهای ممبران کمتر پیدا آنتی اسکلانت می کند. Tachem 4055 باید به صورت پیوسته در محل کاربرد تزریق گردد. مقدار مصرفی Tachem 4055 به کیفیت feed water و غلظت گونه های رسوبات موجود در محل تزریق دارد. Tachem 4055 به هر نسبتی در آب حل میشود. وجود این عوامل و املاح در آبها، موجب می‌شود تا به مرور زمان، بر بر روی تجهیزات تصفیه آب، رسوبهایی ساخت شود.