اسید فرمیک چیست – شرکت پتروشیمی دانشمند

به عنوان مثال از همین مخلوط به جهت این منظور در پاک کنندهای سطح ها حمام و سرویس بهداشتی به کارگیری می شود. اسید فرمیک در مواد غذایی به عنوان یک حفظ کننده یا در محصولات کشاورزی به تیتر یک آفت کش استعمال می شود. همـانطور که تماشا می شود در ساختار شیمیایی آن یک اتم هیدروژن به گـروه کربوکـسیلیک (COOH ) متـصل شـده است. اسید فورمیک در طبیعت در نیش اکثری از حشرات ، از جمله زنبورها ومورجه ها یافت میشود. 6. همین ماده در آزمایشگاه ها به عنوان تصحیح کننده حلال به جهت تجزیه HPLC از پروتئین ها و پپتیدها گزینه استفاده قرار می گیرد ، به ویژه وقتی که نمونه برای جزء‌جزء‌کردن و تحلیل طیف سنجی جرمی آماده می شود. شرکت الساپا واردکننده و فروشنده اسید فرمیک ، این ماده را اصلی بهترین ارزش و کیفیت در اختیار مشتریان متشخص قرار میدهد . ریشه لغوی کلمه این ماده لاتینی می باشد و از همین طریق وارد دانش پزشکی شده هست . نکته: در کندوهای کف بسته, اسید فرمیک ۵۵ % و در کندوهای کف باز, اسید فرمیک ۶۵ درصد, نتیجه ها جالب توجهی را از خود نشان دیتا اند. در شکل تماس مایع یا این که بخار مهم پوست و دیده منجر سوختگی و جراحت می گردد. اسید فرمیک به جهت گندزدایی و خنثی نمودن آهک در هنگام موزدایی پوست ناپخته در صنعت دباغی مصرف میشود. مایع یا بخار غلیظ فرمیک در رخ تماس کلیدی پوست یا چشم مضاعف خطرناک است. اسید فرمیک به علت خاصیت گوناگونی که دارد ، در در میان زنبورداران محبوبیت مضاعف زیادی پیدا کرده میباشد و مورد استفاده قرار می گیرد . آن گاه کیسهها در دمای 30 مرتبه سانتیگراد به مدت 2، 4 و 7 روز در انکوباتور قرار گرفتند. در رخ عکس العمل اسید اساسی تن زنبوردار می بایست بلافاصله لباس آلوده را در آورده و اقدام به شستشوی بخش کثیف حیاتی آب مضاعف به مدت ۱۵ دقیقه نماید و در صورتی که اسید اصلی چشم برخورد نموده باشد بایستی دیده را به صورت پلک باز شستشو نماید. سپس کلیدی به کار گیری از یک کمپرسور به فشار 65 اتمسفر می رسد و در ادامه به رآکتور همزن دار کربونیلاسیون انتقال داده می شود. همچنین، تولیدکنندگان اصلی استفاده از غلظت های سفارشی بسته به کاربردهای خاص، می توانند پرورش این صنعت را ارتقاء دهند. حتی می توان به شکل یکجا مقدار ۱۰۸ سی سی را در ظرف ریخته تا تبخیر شود. مثلا به جهت کندوی ۱۰ کادر ۲۷ سی سی در ۴ تراز و هر ۴ روز یکبار درون پیاله ریخته می شود. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط با قیمت اسید فرمیک ایرانی وب سایت خود باشید.