انواع دریچه هوا مخصوص تهویه و کانال

روزنه تهیه هوا حرفه کویل یک عدد از انواع دریچه ها می باشد که با انواع متفاوتی می باشد و اهمیت توجه به محیطی که در آن به کار گیری شده هست از ابعاد و رخ های متفاوت آن به کارگیری خواهد شد. اصلی افزایش فشار باطن بطن چپ ، پرده های روزنه میترال به داخل دهلیز چپ فشار داده می شوند که ممکن هست منجر نشت مقداراندکی خون شود . کمتر در مقدار تحرک یا ناتوانی در انجام فعالیتهای معمولی که نیاز به فشار ملایم محاسبه روزنه خطی دارد. نکته مهمی که می بایست به خاطر داشته باشید آن میباشد که اغلب اشخاصی که به تنگی روزنه آئورت دچار هستند، هیچ گونه علامت ها قابل مشاهدهای را تجربه نمیکنند، تا هنگامی که این دریچه به قدری تنگ شود که میزان خونی که از آن جریان پیدا میکند، به طور قابل ملاحظهای کاهش یابد. نکته زیاد مهمی که ضروری هست در اینجا ذکر شود آن میباشد که فرد دچار به تنگی دریچه آئورت ممکن است هیچ گونه علائمی نداشته باشد، اما در صورتی که تحرک فیزیکی معمول او در حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده و یا این که در گیر ضعف شدید و غش شده است، ضروری میباشد به دکتر مراقب سالم مراجعه کند تا احتمال پیدایش نارسایی قلبی در او آیتم باز‌نگری قرار گیرد. بر روی این بیماران تست اکوکاردیوگرافی به صورت دورهای و در فواصل هنگامی که بر پایه شدت عارضه انتخاب میشود، انجام می گیرد تا حالت قلب و عملکرد دریچههای آن به طور مستمر ذیل نظر قرار داشته باشد. اکوکاردیوگرافی بهترین شیوه برای آنالیز شدت تنگی دریچه آئورت (از نحوه اندازهگیری دهانه روزنه آئورت) و کارایی بطن چپ قلب است. در صورتی که نتیجه های تست ورزش، غیر طبیعی باشد و یا مریض علامتها خاصی را نشان دهد، به طور معمول اضطراری می باشد که یک آزمایش آنژیوگرافی (یا کاتترگذاری قلبی) هم بر بر روی بیمار انجام شود تا در رخ ابتلاء به بیماری سرخرگهای کرونری، بتوان آن را تشخیص داد. دیواره ضخیم شده بطن قلب فضای بیشتری را در محفظه پایینی قلب اشغال می نماید و به همین ترتیب جای کمتری برای خون باقی میماند و خون کافی به جهت کل تن نمیتواند تأمین شود، در سرانجام فرد مریض به نارسایی قلبی مبتلا میشود. در سرانجام قلب بایستی اهمیت شدت بیشتری فعالیت نماید تا بتواند خون کافی را از همین دریچه کوچک عبور بدهد. همچنین، دکتر معالج شما ریه شما را معاینه خواهد کرد تا احتقان ریوی را تحلیل کند. روند اولیه درمان این عارضه میتواند شامل یاری به متوقف نمودن یا این که نماید کردن مراحل پیشرفت عارضه باشد. پزشک ممکن می باشد در شکل شدت رجوع و برگشت دریچه میترال، چه حساس علامت ها یا بدون آن، درمان جراحی را پیشنهاد کند.