اینها رزین و سخت کننده هستند

رزین یک ماده دوچندان چسبناک است که و دو دسته طبیعی و تصنعی دارد. این مواد به طور طبیعی وجود دارند اما امروزه به برهان افزایش تقاضا و جمعیت اکثر وقت ها به شکل مصنوعی ساخته می شوند. روند پخت اغلب کلیدی امداد اشعه ی UV و یا کلیدی کمک هاردنر ها شکل می پذیرد. بدین صورت که در آغاز یک لایه رزین کف قالب بریزیم، پس از خشک شدن لایه های بعدی را کلیدی اجسام معلق بیشتر کرده و برای آخرین لایه رزین باید مرحله اجسام معلق را بپوشاند. پس از هر بار به کار گیری از رزین و هاردنر بایستی قطعات آیتم به کار گیری را تمیز کنید، از این جهت می توانید از قاشق ها و ظروف یکبار مصرف به جهت مخلوط کردن استعمال کنید. هوا خشک وجود ندارد به همین معنا که در معرض هوا خشک نمی شود و برای خشک شدن و یا جامد شدن به جزء دوم که هاردنر می باشد احتیاج دارد. سنگ کهربا که جنبه تزیئنی دارد، به خاطر مشقت بار شدن رزین گیاهی بدست میآید. آیا رزین سخت خیس از چوب است؟ در حالی که همین بستگی به مدل رزین و دسته چوب دارد، رزین به طور کلی حاذق تر است. رزین و هاردنر را به آرامی نیز می زنیم تا خوب دارای نیز مخلوط شوند در ابتدا رنگ ترکیب به صورت صدفی درخواهد آمد و پس از یک سری دقیقه هم زدن کاملا واضح و یک دست خواهد شد و این نشانگر اختلاط تام رزین و هاردنر است. رزینها اهمیت اعتنا به دسته ترکیب شیمیایی و کاربرد آن به یک سری تیم جور بندی میشوند. نسبت هاردنر به رزین در اپوکسی زیاد اکثر از بقیه انواع رزین است. که از اسید اکریلیک ، اسید متاکریلیک یا سایر ترکیبات دارای ارتباط تولید می شوند. وزن دلخواه رزین را برداشته و نصف آن هاردنر را روی رزین می تاریخچه رزین های تبادل یونی ریزیم. رزین را به مدت ۷۲ ساعت کنار بگذارید تا به طور کامل سفت شود. برای افرادی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در آیتم چگونگی استفاده از رزین تبادل یونی پرولایت ، شما شاید می توانید حساس ما در ورقه وب تماس بگیرید.