ایکس بادی – آسیابادی – برنامه بدنسازی انلاین

در این نحوه شما یک لباس یگانه که تر میشود و تعداد مشخصی الکترود دارااست را میپوشید. آن گاه از سالها عدم فعالیت، لباس EMS ایکس بادی مطلوب برای ساناز در باشگاه ایکس بادی شهرک غرب گزینش شد و تمرینی به جهت گرم نمودن به او دیتا شد. زمانی مدام شیفته ورزش و ورزش نمودن باشید و وقتی فرارسد که حالت را به جهت رویه اندازی به دست آوردن و کار فردی خویش مطلوب ببینید، قطعا به دنبال گروه ای همانند مجموعه ایکس بادی خواهید رفت. به خصوص زمان ناچیز تمرین (20 دقیقه) موجب مطلوب بودن به جهت برنامهی نا مرتب وی میشود. مربی ساناز به ما اطمینان می دهد که شدت جریان آن قدر دوچندان نمیباشد که او را کلیدی نقص‌ رو به رو کند، چون وی به جهت مدت زمان زیادی تمرین نداشته است. در سرانجام او مسلما مشتاق میباشد تا بفهمد همین کلیه سر و صدا راجع به EMS ایکس بادی راجع به چیست. در مجموع، او از این که از تمرین تا همین مقدار لذت برده، غافلگیر شده بود. بعد از آن از اینکه بدن او گرم شد، شدت جریان تا سطحی قابل در دست گرفتن ارتقاء یافت. ساناز متذکر می شود که شدت جریان قابل تحمل بود، اکنون آن که تا قبل از این راجع به آن این دسته فکر نمیکرد. به همین رخ که قدرت ماهیچه ها تن را ارتقاء میدهد. مربیان شخصی، ورزشگاه ها و مرکز ها زیبایی بر بر روی جنبه های تناسب اندام و زیبایی از گزاره “شکل دادن تن از طریق تشکیل ماهیچه ها و کاتابولیسم چربی، تحریک متابولیسم و محکم کردن بافت همبند” تمرکز می ایکس بادی مرزداران کنند. مزایای ایکس بادی بر تناسب اندام و تندرستی منجر شده که نه فقط در سالن های ورزشی بلکه در ورزش های رقابتی و معالجه های طبابت نیز از این متد استقبال شود. بافت های عضلانی اهمیت تمرینات ایکس بادی سه برابر سریع تر از سایر تمرینات ورزشی رخ گرفته و رویش می کنند. EMS برای خودداری از آتروفی عضلانی در فضانوردان نیز مورد به کار گیری قرار می‌گیرد چون کمبود جاذبه در فضا به این مفهوم میباشد که هیچ کدام از تمرین های متعارف زمین نمی تواند انجام شود و رگرسیون عضله بدن حیاتی EMS از بین بردن می شود. به‌این شیوه در صورتی که ورزشکار بخواهد، میتواند بازوهایش را نسبت به سایر نصیب ها بخش اعظم مشغول کند.