بررسی انواع خانه یا املاک مسکونی بر اساس معماری و تفاوت آنها با یکدیگر

پیامدهای به کار گیری غیر مسکونی از ملک مسکونی چیست؟ استعمال مسکونی از ملک تجاری به صراحت در ضابطه شهرداری گزینه ممنوعیت قرار نگرفته میباشد و اعتنا قانونگذار به به کارگیری تجاری از ملک مسکونی و اعلام ممنوعیت آن با موقعیت مندرج در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بوده است. کف واحدهای تجاری از سیمان لیسه ای جهت اجرای دکور بوده و بدنه تجاریها سفیدکاری می گردند . ماده 2 قانون تجارت که معاملات تجاری را تعریف کرده و ماده 2 ضابطه نظام صنفی که فعالیتهای فرد صنفی را برشمرده می باشد مصادیق فعالیتهای مربوط به به دست آوردن و پیشه و تجارت هستند؛ به کلمه دیگر، کاربری تجاری مربوط به مراکزی هست که افراد حقیقی و حقوقی طبق ضابطه تجارت عملیات تجاری انجام ارائه می کنند و معاملات و بخشید و ستد میکنند. 70 % آمریکایها در خانههای مستقل، خانههایی کل فضای محوطه کاملا وابسته به آنهاست زندگی میکنند. جذاب است بدانید که در اقدامی خیره کننده و کنایه آمیز، بعضا از افراد ثروتمند از املاکی که به جهت تعطیلات اختصاص دادهاند به عنوان “کلبه” یاد میکنند. به تیتر مثال، گهگاه اوقات خانههای جذاب نیوپورت که به وسیله بارون باربر ساخته شده «کلبه» نامیده میشوند، اگر‌چه آنان به هیچ وجه مشابه کلبه سنتی انگلیسی نیستند. یورتهای سنتی تقریبا روستایی هستند. همین تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌گردد و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای به دست آوردن و پیشه و یا تجارت به کار گیری نماید به حبس جنحهای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا روستا هزار ریال محکوم خواهد شد و محل به دست آوردن هم مجدداً تعطیل میشود… یک ساختمان کانکس توسط یک ارگان گزیده (هیئت مدیره) اداره می شود که به نمایندگی از همگی صاحبان واحدها تصمیم می گیرد و به نوعی حامی منافع بخش ها مشترک و زمینهایی هست که کاندو در آن قرار دارد. شاید خصوصیت مشترک همین خانهها سبک معماری و هویت بصری قابل تامل آن‌ها باشد. بخش اعظم مشابه یک انباری پهناور است که معماری مسکونی بخش کوچکی از آن است. اگر از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد برج مسکونی four seasons لطفا از برگه ما بخواهید.