بزرگی سینه مردان – دکتر رویین تن

ممکن میباشد شنیده باشید که بایستی نوک سینه شما نیز رنگ رژ لب تان باشد اما همه متخصصین در همین حوزه توافق ندارند. برای از در میان بردن چربی سینه باید یک سبک زندگی سلامت را در پیش بگیرید. به این حالت ژنیکوماستی کاذب گفته می شود .پُرخوری و چاقی منجر انباشته شدن چربی در سینه مردان می شود. در بازه زمانی بلوغ ، ممکن می باشد سطح همین هورمون ها در سطوح متعدد نوسان و بالا رود، در عاقبت موقعیت موقت ایجاد می شود که در آن غلظت استروژن تقریبا بسیار است. این سلول ها به طور معمول توموری را تشکیل می دهند که اکثر اوقات در اشعه ایکس دیده می شود یا این که به شکل عده احساس می شود. تاموکسیفن یاری می‌نماید تا اثر هورمونهایی که محرک پرورش سلولهای سرطانی در بافت پستان شناخته شدهاند، مهار شود. در برخی مورد ها مردان اهمیت نوعی از سرطان پستان بنام کارسینوم مجرایی ( DCIS ) تشخیص داده میگردند و به همین مفهوم می باشد که سلولهای سرطانی در مجاری پستان قرار گرفتهاند و قوی به انتشار نمیباشند. در همین موقعیت، طیفی از درمانهای موثر مثل دارو و مشاوره که می تواند به کاستن احساس افسردگی یاری کند وجود دارد. اکثراً فکر میکنند که سرطان پستان خاص زنان است، لذا همین مسئله می تواند پذیرش نتیجه ها حاصل از تشخیص را اهمیت مشکل مواجه نماید. اما این مورد قضیه موقتی است. این مورد قضیه از همین جهت حائز دارای است که در رخ وجود گیرندههای استروژن (که در نیمی از مورد ها نیز وجود دارا‌هستندامکان معالجه سرطان اهمیت هورموندرمانی وجود موي سينه ي مردان خواهد داشت. از آنجائی که سرطان پستان در مردان به ندرت ایجاد میشود، حتی در مردانی که در گروههای پرخطر قرار داشته باشند، نظیر کسانی که سوابق خانوادگی سرطان پستان دارا هستند و یا افرادی که سوابق پرتو نگاری دارند، غربالگری روتین سفارش نمیشود. مهم توجه به همین که بزرگی سینه در مردان اختلالی ناخوشایند تلقی می گردد و سبب ساز بدفرمی اندام می شود ، شاهد آن هستیم که آقایانی که اهمیت همین عارضه مواجه می باشند ، همواره به دنبال راهی جهت رهایی از ایراد هستند.