به همراه هر چیزی که برای یادگیری شنا لازم دارید

جالب این‌که در این در میان در صورتی که کسی هم پیدا شود و بخواهد بر خلاف جریان این آب شنا کند بلافاصله بایکوت میشود، درست مثل آیکوت دمیر، کاپیتان گروه ارزروم اسپور ترکیه که برخلاف بقیه بازیکنان تیمش حاضر نشد بلیز منقش به شعار «جنگ را متوقف کنید» بر بدن کند. فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران به جرم دخالت سیاست تعلیق میشود، ولی سر گروهی افتخاری پوتین بر فدراسیون جودو حلقه شنا بزرگ را تعلیق میکنند! دنیایی که در آن اوکراین دیده میشود، البته فلسطین نه، دنیایی که در آن میتوان به راحتی روسیه را متجاوز خواند، البته رژیم صهیونیستی را نه! بدیهی است از آن مقام عالیرتبه بینالمللی ورزش که خیلی خوب راجع به مسائل دستمزد بشر و حقوق و دستمزد بینالملل اطلاع دارد، انتظار میرود از این تبعیض دوری نماید و از آن‌گاه غیرسیاسی که بر نفی هرگونه تبعیض تأکید دارد، به جهت از بین بردن این تناقض در بین مردم مظلوم فلسطین و قربانیان نزاع در بقیه کشورها پرهیز کند. تا قبل از چهار سالگی، زمانه خوبی برای آموزش کودکان است. درد دیافراگم میتواند نماد مهربانی از فشاری باشد که روی آن آمده است. اگر قصد دارید امسال در دوی مارتن شرکت کنید خبر لطف برای شما داریم؛ یکی از از بدیهیترین فواید شنا به بضاعت و توان شما در دویدن میرسد. عینک را طوری روی صورت خویش تنظیم کنید که از اطراف آن آب وارد نشود و به پوست شما بچسبد و بند آن را پشت سر خود محکم کنید. از یک کرنومتر برای محاسبۀ مدت شنایتان به کارگیری کنید. قطعاً و در هیچ کجای این کره خاکی کسی از مبارزه و خونریزی و کشتار انسانهای بیگناه و غارت و اشغال خشنود نمیشود، اما این نگاه دوگانه به مسئله پیکار و تجاوز را نمیتوان نادیده گرفت. NO WAR را فقط برای اروپاییها میزند، وگرنه این یکسری ماه پیش که رژیم صهیونیستی مردم غزه را قتلعام میکرد، کسی از اینها «نو وار» نمیزد یا این که هشت سال میباشد عربستان یمن را می زند و کسی نمیگوید مبارزه نکنید. در ورزش همین روزهای جهان جودوکار الجزایری را به جهت مسابقه ندادن اصلی رقیب اسرائیلی ۱۰ سال محروم میکنند. من هم بابت پیکار متأسفم و بابت درد و رنجی که به مردم بیگناه تحمیل می‌شود ناراحتم، ولی داستان همین هست که همانهایی که مرگ مردمان خاورمیانه را نادیده میگرفتند، حالا که جنگی در اروپا به روش افتاده اینگونه دارا هستند علیه آن تبلیغ میکنند.