بیمه – بررسی اجمالی

زمان جستجوی بیمه نامه مسافرتی، دانستن اینکه از چه جایی می بایست شروع کرد مشقت بار است. یک بیمه طومار مسافرتی می تواند شما را در برابر اشکال شرایط غیرمنتظره در حین مهاجرت حفظ کند. متغیرهای متفاوتی در روند قیمت‌گذاری دخیل هستند و شرکت‌های بیمه انواع طرح‌ها و سطح های پوشش را به جهت انتخاب ارائه می‌دهند. همچنین، تعویض قطعات جایگزین معیوب که در آنالیز شناسایی شده و در تعمیرات پایین پوشش استفاده می شود، تا زمانی که خودروی تعمیر شده خویش را صاحب یا این که اجاره می کنید، تضمین می شود. به جهت واجد حالت بودن برای تخفیف، وسیله نقلیه نباید رانده شود و بایستی در مکانی امن مراقبت شود. تبصره 11 برای برخورداری از همین تخفیف، فرد تحت تکفل قدیمی می بایست دست‌کم سه سال بیمه نامه اولیای دم یا این که قیم، سن کاهش از 25 سال و سابقه رانندگی پاک داشته باشد. یک سیاست ایده آل پوشش به اندازه را اساسی بها مناسب ارائه می دهد. در گزینه اعتبارات مالیاتی شغل ها ریز بیاموزید تا به شرکت هایی اصلی کمتر از 25 کارمند کل وقت یاری نمایید تا به جهت کارگران خویش پوشش بیمه ای ارائه دهند. تجارت در بریتانیا به وسیله Arch Insurance (UK) Limited یا این که Arch Underwriting در Lloyd’s Limited به نمایندگی از سندیکای Lloyd’s 2012 نوشته شده هست و تجارت در اتحادیه اروپا/EEA توسط Arch Insurance (EU) dac یا از طرز پلت فرم لویدز بروکسل متن شده است. در دسترس بودن جنس و پوشش ممکن میباشد در برخی مکان‌ها گوناگون باشد و همه درخواست‌های بیمه مشروط به پذیره‌نویسی توسط شرکت بیمه است. بنابراین، در رخ خرید کردن طرح های بیمه درمانی در فرایند بعدی زندگی، ملزم به پرداخت حق بیمه فراتر هستید. شما ممکن است بتوانید پوشش نگهداری های بهداشتی را از شیوه بازار ایالتی یا این که فدرال که انتخابی از طرح ها را ارائه می دهد، خریداری کنید. بازارها، قیمت ها، یارانه ها، برنامه ها و طرح ها بر مبنا ایالت متعدد است. مازاد بر سن/راننده بی تجربه. مازاد جداگانه برای رانندگان کم تجربه یا این که برنا تر. لیستی از هر بلیط یا این که تصادف برای رانندگان خانواده شما در سه سال گذشته. خرید محصولات بیمه فرد ثالث عضویت USAA را ساخت نمی کند. اهمیت خرید کردن یک خط‌مشی ترکیبی ساختمان و محتوا، 10٪ تخفیف بیشتری دریافت کنید، این خط‌مشی ترکیبی شما اعمال می‌شود. گنجاندن، مزایا و موارد اضافی اختیاری موجود ممکن میباشد در بین شرکت‌های بیمه در بازار متفاوت باشد، براین اساس شما مدام می بایست بیانیه افشای کالا (PDS) هر بیمه‌نامه‌ای را قبل از خرید کردن آن بخوانید. متن کامل ACA را بخوانید و درباره مفاد آن و رابطه ها آن اهمیت بیماران، بیمه‌گران، مشاغل و خانواده‌ها عمده بدانید. پاسخ پرسش ها رایج ACA در گزینه ارسال مدارک، دریافت و تغییر تحول پوشش، کل هزینه های حفظ های بهداشتی، آیتم های مالیاتی و مورد ها دیگر را بیابید.