تحلیل بازار سهام معامله گر روز و روز برای هفته گذشته

چه در خانه امور را مدیر کنید یا نه، هنوز بایستی بودجه تولید کنید. اگر ویدئویی اساسی میزان مرغوب بودن بالا ایجاد می‌کنید، بودجه‌ها می‌توانند به سرعت از کنترل خارج شوند، به خصوص در صورتی که خدمات تولید ویدیوی خود را برون‌سپاری کنید. در صورتی که سرویس ساخت ویدیوی بازاریابی شما پخش ویدیو را ارائه نمی دهد، می بایست آن را کاملاً خودتان بنویسید. به صفحات دارای عملکرد برتر خود (آنهایی که بیشترین تبدیل را برای شما به ارمغان می آورند) نگاهی بیندازید و در صورتی که ویدیویی در آنجا وجود ندارد، از شرکت خدمات ایجاد ویدیو خویش بخواهید که ویدیوهای هدفمند و مرتبط را برای آن صفحه ها ایجاد کند. بهینه سازی وب تارنما شما ممکن میباشد رابطه زیادی دارای سرویس ها ایجاد ویدیو نداشته باشد، اما به ما اعتماد کنید، این حیاتی است. خدمات ساخت ویدیو و بهینه سازی وب سایت اساسی هم کار می نمایند تا محتوای شما توسط اشخاص بیشتری دیده شود. هر توشه که ویدیوی شما بازدید میگردد یا عضو کلیدی ویدیوی شما مشغول می‌شود، آن محتوا پاره ای سیگنال ارتقاء می‌یابد که گوگل و سایر موتورهای جستجو از آن برای گزینش رتبه‌بندی محتوای شما به کارگیری می‌کنند. هنگامی که اهمیت یک راهکار بازاریابی ویدئویی قادر شروع می کنید، در موقعیت بهتری به جهت ایجاد ویدیوهایی خواهید بود که جايگاه خوبی در نتیجه ها موتورهای جستجو داشته باشند. هر ویدیو بایستی ماجرا کاملی از جمله شخصیت حیاتی (مخاطبان هدف شما)، تضارب (نقطه درد مخاطب هدف شما)، جستجوی رویه حلی برای تضاد (محصول یا این که سرویس ها شما) و یک روش حل (چگونگی جنس یا این که خدمات شما) را ابلاغ کند. خدمات کلیه چیز را بهتر می کند). همین یک اتاق پژواک تولید مینماید که در آن ویدیوی شما سرگرم می‌شود، گوگل و بقیه موتورهای کاوش اهمیت بالا بردن درجه محتوای شما به شما به جهت همین تعامل جایزه می‌دهند، در سرانجام اشخاص بیشتری محتوای شما را بازدید می‌کنند، که سبب ساز به تعامل اکثر می‌شود. کلیدی این حال، چنانچه به محتوای عمیق در گزینه موضوعات فراوان فنی نیاز دارید، بهترین شرط شما یک نویسنده واجد حالت حساس تجربه فردی (یا تجربه نگارش گسترده) در همین راستا است. در نقطه نهایی این مرحله، بایستی بدانید که جنس یا سرویس ها شما برای چه کسی است، می خواهید پس از تماشای ویدیوی شما چه کاری انجام دهند و چه جایی می‌توانید آنها لینک را پیدا کنید. سازمان‌هایی که دوران و منابعی را به جهت ایجاد محتوای حیاتی میزان مرغوب بودن بالا در حجم بالا سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توانند به میزان قابل توجهی دید آنلاین و ترافیک وب‌سایت خویش را افزایش دهند. ساخت و بهینه سازی عنا وین ویدیو ممکن هست در بازاریابی سرویس ها ساخت ویدیو گنجانده شود، ولی در غیر همین صورت، می بایست مطمئن شوید که عنا وین ویدیوی شما به جهت کمک به بهینه سازی سایت تماما بهینه شده اند. زمان تولید برنامه خود واقع در میان باشید و به خودتان زمان بیشتری دهید تا به سازماندهی امور امداد کنید.