ثبت شرکت در خارج (مراحل و هزینه ها- اقامت از طریق ثبت شرکت)

2- داوطلبان بايد حداقل 3 روز پس از تصویب نام به سايت مذكور مراجعه كرده و اهمیت ورود كد رهگيري از وضعيت تصویب اسم نهايي خود آگاه شوند و نسبت به چاپ تاييديه نهايي ثبت نام خود اقدام نمايند . داوطلبان پس از مطالعه دقيق آگهي و شرايط مندرج در آن حداكثر تا پايان روز 1400/06/10فرصت خواهند داشت به ترتيب ذيل براي شركت در امتحان تصویب نام نمايند . سامانه تصویب کمپانی به گونهای می باشد که چنانچه تعداد اشخاص بیشتر از حد مشخصی باشد (معمولا 150 نفر)، بایستی فرم مشخصی را در سامانه دانلود و اسامی را در آن وارد کنید. شما مجاز می‌باشید ۵ نام شرکت را به ترتیب حق تقدم گزینه نظر خود در فرم وارد کنید تا نهایتا یکی از آنان تعیین شود. مدارک گزینه نیاز به جهت تاسیس شرکتها قدری اساسی هم متفاوت است. به تیتر مثال: متقاضیان مدت زمان لیسانس اهمیت دارا بودن گواهی تحصیلی فوق لیسانس می توانند در فن مورد نیاز بازه زمانی لیسانس ثبت نام به عمل آورند . 8- حیاتی توجه به اينکه پذيرش افراد براي مشاغل مورد حیث دارای مشخصات و تحصيلات اعلام شده مي باشد لذا پذيرفته شدگان نهايي صرفاً حیاتی شرايط و گواهی تحصيلي پذيرش شده (حداقل ۱۰ سال دارای به عبارتی گواهی تحصيلي پذيرش شده) به فعالیت در مجتمع هاي سرچشمه و شهربابک بر پایه تعهد محضری دریافت شده سرگرم به فعالیت می گردند. 11- تاييديه مدت حضور داوطلبانه اختياري در جبهه ها اساسی معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و معاونت بسط و منابع جهاد كشاورزي و سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران مي باشد و ساير مراجع مورد تاييد نمي باشد . 7- تاييد تندرست و توانايي كامل جسمي و رواني پذيرفته شدگان بر عهده واحد طب كار شركت مي باشد. 7- مدارك سابقه پرداخت حق بيمه و دارای ربط كه به تاييد سازمان تامين اجتماعي یا این که کارگزینی مجتمع ها رسيده باشد. جدول سوابق کاری مشابه مثال ارائه شده در انتهای آگهی ارسال گردد. هزینه های رسمی از پاراگراف مواردی می باشد که توسط اداره ثبت کمپانی ها, روزنامه قانونی جمهوری اسلامی, روزنامه کثیر الانتشار گزینش شده جهت نشر آگهی های شخصیت حقوقی, پرداخت حق الثبت سرمایه شرکت, پلمپ دفاتر قانونی و مواقعی از این قبیل اعلام نمود, که در همه موارد هزینه ها از طرف ادارات دولتی نام برده شده گزینش و تکلیف می گردد. ، بديهي میباشد تنها يكي از فرزندان خانواده هر ايثارگر از سهميه مربوط برخوردار خواهد گرديد . 12- فرزندان بازنشستگان مس، فرزندان حوادث ناشی از فعالیت مس و فرزندان ازكارافتادگان مس و خود كاركنان ( خویش داوطلب) كه در شركت هاي پيمانكاري و پروژه هاي طرف قرارداد در مجتمع مس سرچشمه ی رفسنجان و مس شهر بابک خدمت نموده اند بسته به فن امتحانی اهمیت سهمیه می باشند ، منوط به کسب دستکم 60 درصد میانگین نمرات پذیرفته شدگان در هر برهه زمانی تحصیلی ، واضح است فقط یکی از فرزندان خانواده های مذکور از سهمیه مربوطه برخوردار خواهند گردید. در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد ثبت کمپانی یک نفره لطفا از تارنما ما دیدن کنید.