جراحی اتوپلاستی یا گوش برجسته

بخش اعظم جراحان توصیه می‌کنند که والدین در ارتباط اصلی مساله بیرونزدگی گوشها احساسات طفل خویش را در حیث بگیرند و وقتی که نوباوه رغبت به تغییر اندازه گوش خود نداشته باشد، به جهت انجام جراحی پافشاری نداشته باشند. دقت داشته باشید که موضع تعیین شده جهت ایجاد برش و همینطور جای بخیه ها کلیدی نقص‌ موجود در گوش ارتباطی مستقیم داراست ، لذا برش ها و بخیه های مورد حیث را می توان در بخش پشت گوش یا داخل چین های داخلی گوش ایجاد کرد. از دست زدن به بخیه های خویش پرهیز کنید. در این وضعیت از خاراندن این نواحی غربت کنید. در همین سطح پوست اضافی توسط جراح برداشته می شود. اتوپلاستی همچنین کوچک کردن لاله ی گوش و جراحی گوش گل کلمی (گوش کشتی گیران) را نیز شامل می شود تا پوست و غضروف اضافه برداشته شود. این نحوه شامل تکنیکهای برداشتن پوست از پشت گوش و برش غضروف میباشد. 1. در حالتی که قرار هست جراحی گوش بر روی بچه انجام گردد ، ضرروری است که پزشک معالج و والدین از مدت ها قبل بچه را برای انجام این جراحی آماده نمایند. علت احتمالی دیگر آن عدم موفقیت جراحی در تصحیح عدم تقارنی است که از پیش وجود داشته است. جراحی نیز شیوه دیگر معالجه گوشهای برجسته میباشد که در هر سنی می تواند انجام شود و تاخیر در آن مشکلی برای گوش برجسته درمان بیمار ساخت نمیکند. درصورت جواب ندادن این روش یا این که انجام ندادن به موقع آن تا سفت شدن غضروفهای گوش می بایست از شیوه حل جراحی به جهت از بین بردن تاخوردگی گوش نوزاد استعمال شود. مصرف به موقع همین داروها مضاعف حائز کلیدی است. وارونگی ظرف حلزونی: در همین حالت، پایک حلزونی به طرف خارج برجستگی پیدا کرده و سبب تنگ شدن کانال گوش خارجی می شود و ممکن هست زبانه گوش (غضروف ریز جلوی گوش) را هم مشغول نماید. همچنین بهتر میباشد از بالش ریز و قابل انعطاف به کارگیری نمایید تا به زمان خواب به گوش ها فشاری وارد نشود. همینطور به جهت تسکین درد خود تنها از مسکنی که دکتر برایتان تجویز کرده استعمال کنید و از مصرف سایر مسکن ها همچون ژلوفن و پروفن خودداری نمایید.