جراحی کوچک کردن سینه چه خطراتی دارد؟

گونه های جراحی های زیبایی پستان و به ویژه جراحی کمتر اندازه پستان، باعت ایجاد سرطان پستان و یا این که بقیه بیماری های دارای در پستان نمی شود. از آنجا که برنامه ریزی برای انتخاب نوع عمل، پیش از انجام جراحی و در جلسات ویزیت های قبل از کار جراحی انجام می شود، بدیهی می باشد که بیمار از انواع متفاوت برش جراحی، که توسط جراح توضیح دیتا می شود آگاه شده و خویش نیز، در انتخاب نوع روش جراحی مشارکت خواهد کرد. بافت جوشگاه (محل جوش میل کردن نسچ پستان) اکثر اوقات نمی تواند مجاری شیری را نوسازی کند و بدین ترتیب در مسیری که برش های جراحی داده می شود، سوق دهی شیر ایجاد شده از سلولهای باقی ما‌نده مبتلا انواع می شود. اما می بایست دانست که همین احتمال با انتخاب برخی از تکنیک های جراحی که ملازم برش و دستکاری عمده در حوزه‌ نوک پستان می باشد، اکثر می شود. درحقیقت شیر ساخت شده در سلول های پستانی، پس از ترشح وارد مجاری شیری بسیار کوچکی می شود که کلیدی به نیز پیوستن این مجاری شیری، اندک قلیل مجاری شیری بزرگتری رخ می گیرد. می اقتدار خیال کرد که در حین جراحی کاهش حجم پستان، مقدار متعددی از سلولهای ایجاد کننده شیر از بدن بیرون می شوند. ایجاد و سوق‌دهی شیر در پستان را می اقتدار به توده شدن آب ناشی از باران در کوه ها تشبیه کرد. این موضوع از آن جهت اصلی دارد که ساخت و سوق‌دهی و ترشح شیر یک فرآیند پیوسته هست که در حالتی که در هر محلی یا این که سطح ای اشکالی پیش آید، ترشح شیر تحت اثر گذاری قرار خواهد گرفت. آثاری شبیه یک پستان عادی بر روی آن خواهند گذاشت. در برخی موردها و به ویژه مواردی که حجم پستان مضاعف تبارک میباشد و میزان پوست مازاد آن هم به این نسبت است، قابلیت دارد خطی افقی روی چین زیرپستانی واجب باشد. نواحی از بدن ما وجود دارد که به رخ غیرطبیعی بر روی همین سلولها نگه داشته شده و فقط در ارتفاع دوران نبود گرمایی شدید مانند دورههای گرسنگی، آن ها را آزاد میکند. بدین ترتیب جراح سینه برای محکم کاری توصیه می دهد بانوان زیباجو هر زمان که تمایلی به بارداری نداشتند ، تحت کار نزولی سینه قرار گیرند. بارداری نیز، در‌حالتی که پس از جراحی واقعه بیافتد، می تواند پستان ها را در گیر تغییراتی نماید که از پاراگراف آن‌ها پرخون شدن و حجیم تر شدن پستان ها می باشد. درصورتیکه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم كوچك كردن سينه مهم طب سوزني در کرج لطفا از ورقه ما بخواهید.