جملات و متن های انگیزشی و موفقیت برای عکس پروفایل

اینطور نمیباشد که من خیلی باهوش باشم، بلکه تنها مدت دوران بیشتری در کنار مشکلات باقی میمانم. من غالب میشم نه خیلی زود البته مسلما چیره میشم. و نود و نیکی درصد عرق ریختن است. مدیون کسی است که مدت ها قبل درخت کاشته متن انگیزشی به جهت درس خواندن است. قبل از این‌که تسلیم بشی، به خودت بگو اگه الان جا نزنی سال دیگه همین موقع کجایی؟ موفق اونی نمی باشد که تا درحال حاضر ناکامی نخورده، برنده کسیکه آن گاه شکست جا نزنه! برد آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعد از آن از هر زمین خوردنی برخیزی. می توانید جمله انگیزشی یا عکس انگیزشی و یا این که عکس متن انگیزشی آیتم عشق و علاقه خودتان را به عنوان عکس پشت حوزه تلفن همراه یا این که لپ تاب خودتان قرار دهید که هر روز چند بار آن را ببینید. البته شما باید این نکته را بدانید که انگیزه، بحثی نمی باشد که به همین راحتی ها بتوان از آن رد شد و حساس یک‌سری نکته مختصر، آن را به طور تام رئیس کرد. شما به آن چیزی میرسید که به آن اعتقادوباور دارید. به خاطر داشته باشید که کنکور نیز نظیر هر امتحان دیگری می باشد و می بایست فارغ از استرس و اضطراب کل همت خویش را کرده تا در همین امتحان پیروز شوید. شما باید یاد بگیرید که استرس و اضطراب خویش را در دست گرفتن کرده و به خویش یقین داشته باشید تا بتوانید در همین امتحان غالب شوید. درس تلاوت در وضعیت طبیعی فعالیت چندان ساده ای نیست، و وقتی اهمیت امتحانی مانند کنکور مواجه می شویم، یعنی حجم متعددی از درس همراه کلیدی تاثیر این امتحان بر روی آینده می تواند استرس و وحشت از این امتحان را یک‌سری برابر کند. همگی درس میخونن، همه امتحان کمپانی میکنن، همگی عاشق طبابت هستن، البته هر کسی از تفریح و لذتش دیده پوشی نمیکنه، هر کسی آزمونشو تحلیل و بررسی نمیکنه، هر کسی از وجودش واسه هدف مایه نمیذاره. می توانید جملات یا عکس متن های انگیزشی و جملات انگیزشی پیروزی را بر روی آینه روشویی خودتان کارگزاشتن نمایید تا هر توشه که دست یا این که صورتتان را می شورید همین جملات را ببینید. سوای تردید کنکور یا این که آزمون ورودی به دانشگاه یک عدد از پراسترس ترین و طاقت فرسا ترین تجارب زندگی هر شخصی است.