خرید پتاسیم هیدروکسید

ملازم اهمیت هیدروکسید سدیم (NaOH) ، این جامد بی رنگ یک پایه قادر نمونه نخستین است. در عاقبت ، پتاسیم هیدروکسید معمولاً حاوی مقادیر متفاوت آب است. مانند سدیم هیدروکسید، پتاسیم هیدروکسید از ثبات حرارتی بالایی برخوردار است. اگر‌چه استعمال از همین ماده برای تولید صابون شایع تر میباشد البته صابون های حاوی پتاسیم هیدروکسید اکثر محلول در آب میباشد و با محیط زیست سازگارتر است. از همین ماده جهت تشخیص عفونت های قارچی استعمال می شود. محلول های آبی غلیظ آن را گهگاه وقت ها ماده مخدر پتاسیم می نامند. بلعیدن آن باعث جراحت های جبران ناپذیر به دستگاه گوارش می شود و حتی می تواند به مرگ منجر گردد و در شکل تنفس دستگاه تنفس جراحت میبیند. بخش اعظم نمونه های تجاری آن حدوداً 90٪ خالص و سایر آب و کربناتها است. هیدروکسید پتاسیم یک ادغام غیر آلی اهمیت فرمول KOH است و به طور معمول پتاس کاستیک یا پتاس سوزآور نامیده می شود. از این کودها می اقتدار به تیتر منشا پتاسیم (یکی از سه غذای اهمیت گیاهی) برای محصولاتی که به یون کلرید حساس میباشند به کارگیری کرد.به تیتر جایگزین سود سوزآور در تولید بیودیزل کاربرد دارد.برخی از کاربردهای KOH شامل پوشش کوپلیمر استر اکریلات، عامل ها ضد کف سازی در ایجاد کاغذ، روغن های صابون ساز صابون مایع، فرمولاسیون مواد غذایی، ماده در دست گرفتن کنندهpH ، رزین های پلی اتیلن، فرآوری منسوجات و به عنوان یک کاتالیزور در واکنش هایی مانند ساخت بیودیزل است.سایر موردها به کارگیری در دامپزشکی در قطع کردن شاخ گوساله ها و حل کردن فلس و مو است. پتاسیم هیدروکسید به عنوان پیشگام اکثر صابونهای قابل انعطاف و مایع و همینطور بخش اعظمی از مواد شیمیایی حاوی پتاسیم قابل توجه است. پتاسیم هیدروکسید یک جامد سفید می باشد که به طور خطرناکی خورنده است. به تیتر علف کش و قارچ کش کاربرد دارد. همینطور از همین ماده به عنوان ماده غذایی چمن، کود صنعتی، قارچ کش و علف کش به کار گیری می شود. در طبقهبندی ارائه شده از سوی تاکسی بینالمللی تحقیقات سرطان، پتاس به تیتر مادهای سرطانزا شناخته نمیشود. در صورتی که از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه پتاسیم هیدروکسید در جدول لطفا از کاغذ ما بخواهید.