دریچه سقفی چهار گوش با پره های ثابت

می توانید حیاتی جستجو در وبسایت شهر آهن به کالا مورد لحاظ خویش دسترسی پیدا کنید. رخ هندسی همین محصول می تواند چهارگوش، گرد و تایلی باشد. برای همین مراد اصلی شماره بازرگانی و پشتیبان فروش در تماس باشید. برای مشاوره در خصوص انتخاب، قیمت و خرید گونه های دریچه کولر می توانید کلیدی کارشناسان سایت تجهیز سنتر در تماس باشید. این دریچه ها به جهت دهش، رجوع و برگشت و یا تخلیه هوای محیط تهویه شده آیتم استفاده قرار می گیرد. همینطور به دلیل اختلاط زود زمان هوای دمیده شده از دریچه گردابی با هوای محفظه تهویه شده (اختلاط در طول پرتاب کم) هوای خروجی از دیفیوزر اهمیت هوای اتاق به شتاب نیز دما می شوند که سبب ارتقا میزان آسایش در محدوده گزینه استفاده می گردد. روزنه سقفی گرد تخت از پاراگراف روزنه های تنظیم هوای دوست داستنی معماران و طراحان تاسیسات میباشد که در پروژه های عمرانی و صنعتی به وفور مورد به کارگیری قرار می گیرد. همانند دریچه های گردابی(خورشیدی) و گرد پررنگ پخش هوای دریچه های سقفی گرد تخت به شکل 360 رتبه است که به پخش هر چه همگن تر جریان هوای عبوری یاری می کند اهمیت همین تفاوت که الگوی پخش هوای همین مدل از دریچه های تنظیم هوا به شکل پخش افقی گران قدر (Wide Horizontal) می باشد. مثل روزنه های گردابی(خورشیدی) و گرد برجسته، پخش هوای دریچه های سقفی گرد تخت به رخ 360 رتبه است که سبب ساز پخش هر چه همگن تر جریان هوای عبوری می شود حساس همین تفاوت که الگوی پخش هوای این دسته از دریچه های تهیه و تنظیم هوا به صورت پخش افقی وسیع (Wide دریچه مشاهده سقفی Horizontal) می باشد. روزنه های سقفی گرد به دو دسته تخت و پر رنگ قابل تفکیک می باشند. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات دوچندان عمده در مورد دریچه های سقفی گرد لطفا به مشاهده از وب سایت ما.