دریچه هوا سقفی – گروه صنعتی عباس نژاد

دریچه هوای رفت چهار گوش سقفی چهار طرفه برای تامین هوای جدید و یا توشه حرارتی و برودتی گزینه نیاز هر فضا به کارگیری می شود.هوادهی همین روزنه در چهار جهت بوده و محل کارگزاشتن آن بر روی سقف می باشد. همین دریچه ها به جهت سقف هایی که ارتفاع آنها کمتر از ۵ متر هست کاربرد دارا هستند و برای هوای رفت ، برگشت و تخلیه و همچنین به منظور هر دو هدف تهویه مطبوع به این معنی که سرمایش و گرمایش نیز استفاده می شوند. از پاراگراف عواملِ مهمِ دیگر در تعیینِ ارزش روزنه سقفی، کیفیت رنگِ سطح روزنه سقفی است. جهت به کار گیری از دریچه سقفی اهمیت میزان مرغوب بودن و شیک می بایست از مرکز ها مختص خرید کردن روزنه هوای سقفی واحد ساختمانی خود را انجام دهید. ما عملکرد کردیم در همین نوشته نکات کاربردی دریچه های سقفی که در هنگام تعیین به شما امداد می کنند را تحلیل کنیم. در همین مقاله قصد داریم یکی دیگر از روزنه های تهیه و تنظیم هوا به اسم روزنه سقفی را معرفی کنیم. از نام این روزنه پیدا میباشد که تفاوت آن کلیدی روزنه های سقفی کلاف پهن در پروفیل به کار گیری شده در کادر دریچه می باشد. موضوعِ مهمِ دیگر در تعیینِ بها دریچه سقفی، اساسی دمپر و بدونِ دمپر بودنِ دریچه سقفی است، بدیهی است بها دریچه سقفی مهم دمپر بطورِ منطقی بالاتر از ارزش روزنه سقفی بدونِ دمپر است. بطورمثال قیمت روزنه سقفی یک، دو، سه و چهارطرفهی آلومینیومی (با دمپر و سوای دمپر) در مقایسه حیاتی قیمت دریچه سقفی آهنی مشخصاً فراتر هست علتِ اصلیِ بالا بودنِ بها روزنه سقفی آلومینیومی، نوعِ مادهی اولیهی روزنه سقفی آلومینیومی هست کهاین مسئله نیز به قیمت آلومینیوم در بازار برمی گردد که فراتر از قیمتِ ورق آهنی است. مدل پره ثابت دریچه های سقفی کلاف دورباز جهت نصب سوای دمپر و یا این که نصب به یار دمپر های چهارگوش موازی و متقابل ارائه می شود، زیرا دسترسی به این دمپر ها از شیار فریم امکان پذیر است. مدلهای کلاف پهن و کلاف دور گشوده از انواع این روزنه بوده و به کارگیری هم زمان از دمپر سبب ساز کارگزاشتن دریچههای چهار طرفه در واحدهای اداری، مسکونی، رستوران و بیمارستان شده است. همین کالا به رخ دمپر دار برای در اختیار گرفتن جریان هوای عبوری ،و به شکل بدون دمپر ساخته می شود.همچنین سازه به سفارش به صورت تخت و لوستری هم ساخت این جنس امکان پذیر است. در صورتی که از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم دریچه های خطی سقفی لطفا از صفحه ما بخواهید.