دمپر چیست + انواع آن – پدیده تهویه آذر

چهارچوب فریم ها به جور ای طراحی می شود که موقع کارگزاشتن و جابه جایی دچار آسیب نشود و همچنین ضخامت و جور آن وابسته به جور دمپر قابل تغییر تحول بوده زیرا پره ها باید به راحتی بتوانند گردش نمایند و قاب نیز از لحاظ استحکام گزینه تایید باشد. معمولا برای سبک بودن پره ها و کارکرد بهتر این دمپر، از تیغه های آلومینیومی برای ایجاد پره های همین دمپر موتور دمپر کانال استفاده می شود. همین جور دمپر به جهت تهیه مقادیر ثابت آیتم استعمال قرار می گیرد و بوسیله موتورهای الکتریکی یا پنوماتیکی فعالیت میکند که حیاتی استفاده از ترموستات یا سیستم اتوماسیون ساختمان کنترل میشوند. این دمپرها مقدار هوا را در شبکه های رفت و رجوع تهیه میکنند. البته در گونه تیغههای متقابل، تیغهها در جهات مخالف یکدیگر حرکت میکنند. به بازار عرضه میشوند و هر دو دسته در دو نوع جدا و وصل و تدریجی تولید شده و جریان هوا را در اختیار گرفتن مینماید. هر دو گونه موتور اصلی گشتاور مخصوصی می باشد که متناسب دارای دسته damper مورد به کار گیری قرار میگیرد. دمپرهای کانالی که اهمیت عنوان damperهای در اختیار گرفتن حجمی (VCD) نیز شناخته میگردند گونه خاصی از damperها هستند و عموما به جهت در اختیار گرفتن جریان هوا در یک سیستم سرمایشی و گرمایشی آیتم استعمال قرار میگیرند. کانالی بکار رفته در سیستمهای تهویه مطبوع خاگی مثل کولر گازی و اسپلیت عموما حساس الکتریسیته کار میکنند. دمپرها از حیث کارایی شباهت زیادی به یکدیگر دارا هستند اما برای هر کاربردی نوع خاصی از آنان مورداستفاده قرار می گیرد و در گوشه و کنار تهویه مناسب، ایمنی و راندمان مناسب در فضا ایجاد میکند. دقت داشته باشید که چگونه دمپرها نه صرفا برای متعادل کردن هوا در سیستمهای تهویه، بلکه برای ایمنی در کاربردهای حفاظت در برابر آتش نیز به کار گیری میشوند. دمپرهای موتوری اتوماتیک میتوانند با یک سولنوید هم در دست گرفتن شوند و میزان جریان هوا مهم توجه به سیگنالهای ترموستات که به محرک (actuator) دمپر می رود تنظیم میشود. موتور damper گونه فنر رجوع دار (نومتیک) دارای به کار گیری از فشار هوا به حرکت در میآید و اساسی به کار گیری از فنر، damper را در شرایط انتهایی و ابتدایی نگه دارااست که موقعیت معمولی نامیده میشود. این نوع دمپر در دو گونه الکتریکی (موتوردار) و فنری اساسی ضامن لحیمی ساخت میشود. بسته به دسته فضا و دسته کاربرد گونه های متعدد همین تجهیز گزینه استفاده قرار میگیرد. بخش اعظم به کار گیری همین موتورها در دمپرهای بی کانال (مورد به کارگیری در کولر گازی و اسپلیت)، دمپرهای محل ورود و رجوع و برگشت هواساز (داکت اسپلیت ها)، قطع/وصل و کنترل آب و سیال در صنابع مختلف آب و فاضلاب، صنعت های غذایی و دیگر صنعت های میباشد. چنانچه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد دمپر شبکه دستی لطفا از کاغذ ما بخواهید.