دیگر ماده مؤثر این ماسک گیاهی، عصاره رزماری است

به این ترتیب در صورتی که نصیب سپید ماسک سمت خارج و رنگی درون نزدیک صورتتان باشد ماسک نیز چنان عملکرد خود را در حفاظت در برابر ویروس دارد ولی بیش از تمامی سبب ناراحتی خود شما به خاطر تجمع بخارها خواهد شد. اسفور می گوید که میزان مرغوب بودن پارچه کتان ۶۰۰ نخ مصری مطمئنا اساسی پارچه یک بلیز ارزان قیمت متفاوت بوده و به همین ترتیب، قابلیت دو کالا به جهت خودداری از عبور ذرات تنفسی هم گوناگون خواهد بود. اما باید اعتنا داشت که ماسکهای پارچهای هم یکسان نمی باشند و بسته به جور و تعداد منافذ داخل بافت پارچه، میزان نگهداری ساخت شده به وسیله آنان می تواند مختلف باشد. در صورتی که ماسکها صحیح به کار گیری شود، می تواند خطر انتقال بیماری را به مقدار قابل توجهی کمتر دهد، زیرا مانع انتقال قطرات تنفسی از دهان و بینی فرد مریض به دیگران می گردد بنابراین اضطراری است اشخاص حتی کسانی که به شکل تمام واکسینه شدهاند در بخش ها به هم ریخته و بدون تهویه از ماسک به کارگیری کنند. به این ترتیب حساس استفاده نامناسب از ماسک، خطری متوجه شما نخواهد شد، چرا که در هر حالی دولایه حافظ ماسک، میتواند عمل خودشان را انجام دهند! اساسی قرار دادن همین بخش بر روی صورت، شما ریلکس تر نفس خواهید کشید، چرا که ماسک، رطوبتی را که اهمیت تنفس از تن شما خارج میشود به خویش جذب می نماید و احساس دم کردن را کاهش می دهد. شمار متعددی از بررسیها نشان می‌دهند درصورتیکه همه افراد جامعه ماسک بزنند، میزان تکثیر ویروس از فردی به شخص دیگر در آن جامعه کاهش مییابد. همین تابعی از عملکرد فیلتراسیون (فیلتراسیون) و قابلیت تنفس است، که مقادیر بالاتر، نشان دهنده کارایی کلی خوب تر است (76). جدول 3، FE، تنفس و ضریب کیفیت فیلتر، Q، از پارچههای گوناگون و ماسکهای غیرپزشکی را نشان می دهد (73 و 77). طبق لحاظ کارشناسان، سه (3) کمترین فاکتور Q توصیه شده است. ماسک پارچهای یا همان ماسک نانو، نوعی از ماسک هست که از کالا پارچه می باشد و سفارش می‌شود همپا با ماسک معمولی سه لایه استعمال شود. به جهت اشخاصی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی به کار گیری از ماسک سه لایه سیاه ، شما احتمال دارد می توانید با ما در برگه وب تماس بگیرید.