رانندگی در خارج از کشور: قوانین ترافیکی در سراسر جهان

یک جوان کوژیکود که در 16 سالگی سوار یک دو چرخه شد، اولین نفری شد که سه سال بعد ذیل قوانین اصلاح شده رانندگی تحت سن قانونی مجازات شد. بر مبنا گزارش Kozhikode RTO، همین حکم می بایست برای نوجوانانی که وسایل نقلیه ناقض قوانین و مقررات بخش وسایل نقلیه موتوری (MVD) را نقض می نمایند و همچنین والدینی که قبل از دریافت گواهینامه به استعمال فرزندان خود از وسیله نقلیه افتخار می کنند، چشم گشوده باشد. ما در سه سال پیشین پس از اصلاح ضابطه شاهد چنین حکم مثالی نبودیم. “پرونده حدود سه سال پیش وقتی که پسر اهل واتاکینار 16 ساله بود ثبت شد. او بوسیله افسران MVD در نزدیکی دانش کده علوم و هنرهای کالیکات در هم اکنون سوار شدن به اسکوتر دستگیر شد. 25000 روپیه جریمه حساس سه سال حبس تعزیری اعمال خواهد شد. بر روی آنها، علاوه بر لغو ثبت اسم وسیله نقلیه، کلیدی نمیباشد که قصد شما از رانندگی چیست، یادگیری قوانین جاده شما را در کشوری نا آشنا ایمن نگه می دارد. شامل هزینه 6 دلاری به جهت پلاکارد پارکینگ به جهت وضعیت موقت. پلاک و پلاکارد دائمی بدون‌پول است. در صورتی که در هم اکنون تحصیل به جهت گواهینامه رانندگی هستید یا به تازگی گواهینامه اخذ کرده اید، مطمئناً آنان را می شناسید. ولی در صورتی که به آن‌ها احترام نمی گذارید، دانش چندان فایده ای ندارد. نود و هفت راننده (6/40 درصد) مهم اینکه استفاده از کمربند ایمنی سبب ساز ناراحتی می‌شود، مخالف بودند. مهری و همکاران نشان اعطا کرد که میزان به کار گیری از کمربند ایمنی در بین رانندگان اهل ایران بسیار ذیل است. اساسی بستن کمربند ایمنی در بسیاری از مطالعات گذشته ذکر شده است (6، 7). یافته های اکثری از مطالعات نشان داده هست که بستن کمربند ایمنی ممکن است خطر و شدت صدمات را کمتر دهد. نتیجه های بقیه مطالعات نشان دیتا می باشد که عمل های حواس پرتی ممکن است عملکرد راننده را کمتر دهد (21). از دربین 241 راننده در مطالعه حاضر، 103 نفر از رانندگان (7/42%) هنگام رانندگی از تلفن همپا استعمال کردند. 1. راننده بایستی از همه وظایف و مسئولیت های محافظت و حفظ از اتوبوس یا این که CMV حامل مسافر، متعلقات آن، و هر مسافر، بار و باری که ممکن است در هم اکنون حمل و نقل باشد، خلع شود. چنانچه شما هر گونه سوالی در ارتباط اهمیت چه جایی و نحوه استفاده از منبع دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.