سدیم هیدروکسید در تصفیه آب

از گزاره صنایع رنگرزی، ساخت کارتن، صفحه سازی، تولید چرم، باطری سازی، صنعت های دارو سازی، صنعت های غذایی، شیشه سازی، صابون سازی، صنعت های فلزی، الکل سازی. در قبلی از این ماده به جهت تنظیم صابون استعمال می شد البته امروزه در فرمول ایجاد بسیاری از مواد وجود دارد. سمیت هیدروکسید سدیم بستگی به غلظت محلول هیدروکسید سدیم و مدت تماس با بافت دارد. این ادغام را می قدرت دارای خالص سازی کربنات سدیم ایجاد کرد. هیدروکسید سدیم در صنعت پتروشیمی و استخراج از چاه های نفت. در تمیز کردن، آبکاری، پردازش فلزات، و استخراج الکترولیتی آیتم استفاده قرار می گیرد. در پردازش پارچه، شستشو و سفید نمودن کاربرد دارد. یکی از از کاربردها یا خصوصیت های با و انحصاری هیدروکسید سدیم ، قدرتی است که همین ماده در تمیز نمودن یا این که به شکل صحیح خیس ، پاک کنندگی دارااست . در ادامه،در پروسه الکترولیز،سدیم به شکل آمالگام سدیم جیوه و یون های کلر به رخ کلر گازی(کلراین)، تخلیه در واکنش سدیم هیدروکسید اهمیت کات کبود می شوند. سود مایع غالبا پایدار می باشد ولی در شکل گرم نمودن غیر استوار می شود. همین مقدار گرما برای مشتعل کردن مواد قابل سدیم هیدروکسید در خمیردندان اشتعال کافی است. به جهت مطالعه ظریف همین روند میتوانید خویش کلمه کلرآلکانی را سرچ نمایید و مطالعه نمایید اما توضیح کلی آن این هست که مهم استعمال از نمک غذا که در حوضچه های نمکی قرار دارد و ساخت محلول نمکی و بعد الکترولیز نمودن آن و آن گاه انقطاع کردن آن در پیل ها سدیم هیدروکسید ساخته میشود. الکترولیز محلول سدیم کلرید : بیشترین مقدار سدیم هیدروکسید تولید شده از نحوه الکترولیز محلول سدیم کلرید در یک عدد از انواع ظروف الکترولیتی بدست میآید. به جهت تولید کاغذ در فرایند آن می بایست از سولفید سدیم و سدیم هیدروکسید جهت ترمیم استعمال شود. هیدروکسید سدیم در بسته بندی های مختلف موجود بوده و می توانید جهت کسب داده ها اکثر و یا این که استعلام قیمت اصلی شماره های تماس کمپانی در رابطه باشید.