شیر فشار شکن – شرکت همیار اندیش البرز

عملکرد شیر فشار شکن به همین شکل می باشد که فشار در خروجی این شیر کاهش از فشار در محل ورود آن است همین شیر دو وظیفه کلیدی داراست اولیه قابلیت و امکان کمتر فشار را ایجاد میکند و دوم اثبات شدن فشار در خروجی را دارای وجود نوسان فشار در محل ورود امکانپذیر می کند از همین شیر به جهت سیال های آب، گاز و بخار به کار گیری می شود. کاربرد همین مثال شیر صنعتی در شبکه های توزیع، به منظور یکنواخت نمودن فشار، رئیس و در اختیار گرفتن فشار در تراز نتورک و انجام منطقه بندی فشار نتورک می باشد. شیر فشار شکن آب اتوماتیک مقدار فشار آب ورودی را به رخ اتوماتیک تهیه می کند و فشار آب محل ورود را متعادل کرده و از فشار بالا و ناگهانی که ممکن است به دستگاه تصفیه آب وارد شود جلوگیری می کند. اعتنا نمائید شیر فشارشکن قطعا می بایست در مداری طبق حساس الگوی زیر ذیل کارگزاشتن شود. پیلوت یا این که مدار امر بکار رفته در ساختار این گونه شیر صنعتی، علاوه بر تهیه و تنظیم و دقت عملکرد شیر، اطمینان خاطر مصرف کننده را هم اساسی خویش به ملازم لیست قیمت شیر فشار شکن هانیول دارد. این شیر همینطور به عنوان دریچه های آزمایشی دیافراگم در بسیاری از صنایع ، پروژه های پهناور ساختمانی ، نتورک های فشار گسترده و گسترده به جهت حمل و نقل و توزیع مایعات ، تجهیزات تهویه مطبوع ، آبیاری و غیره استفاده می شود. شیر اصلی دیافراگم بزرگی می باشد که وظیفه کارایی آن را به عهده داراست و کار کشته میباشد ضمن در اختیار گرفتن جریان ، نوسانات فشار را کمتر دهد. یک شیر فشار شکن در یک سیستم بخار دارای متعادل کردن فشار بخار اساسی یک فنر کار می کند. در مقابل، هرگونه ارتقاء فشار زیر دست بر دیافراگم پایلوت فعالیت کرده و شیر پایلوت را به سمت حالت بسته سوق‌دهی می کند. همین شیر کلیدی ساختار بی آلایش و ریز به جهت در اختیار گرفتن فشار آب و کمتر مستقیم فشار به کار گیری می شود. این فشارشکن آب اساسی یک پیستون به جهت کارکرد شیر میباشد و به طور گسترده ای در خطوط بخار آیتم به کارگیری قرار می گیرد و توان کنترل کاهش فشار فراوان حساس نوسانات تا ۰.۰۵ مگاپاسکال را دارد. به کارگیری از همین شیر ها سهولت بهربرداری از کانال وخطوط انتقال حذف هزینه های هنگفت خرید کردن زمین و تولید مخازن فشار شکن را در بردارد و هم اهمیت کمتر فشارهای نا منظور در نتورک ها و خطوط انتقال به میزان زیادی از هدر رفتن سیال پرهیز می کند . یکی از مشکلات شایع در سیستم های تصفیه آب ناشی از افزایش فشار آب ورودی ساختمان ها و مرکز ها تجاری در اختیار گرفتن نکردن مقدار فشار آب ورودی به دستگاه تصفیه آب است. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد شیر فشار شکن گازوئیل بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.