صابون ذغال فعال چطور جوشهای پوستی را برطرف میکند؟

تصفیه آبهای ذیل زمینی، حذف کلر از آب، تصفیه آب استخر و تصفیه نهایی پساب تصفیه شده از گزاره کاربردهای مرسوم به کارگیری از کربن اکتیو در صنعت آب و فاضلاب است. در هنگام ایجاد کربن اکتیو در تراز اولیه در اثر پیرولیز مواد کربنی در غیاب هوا، ملکولهای غیر آلی تخریب می شود و یک ماده پودری کربنی به جا می ماند. بمنظور به کارگیری از خاصیت جذب سطحی کربن، لازمست در فیلتر کربنی بارگیری شود تا در اثر عبور آب از بر روی مرحله ذرات کربن، عملا حذف ناخالصی ها انجام شود. میزان خاکستر محلول در آب واسید مضاعف اساسی تر از خاکستر تمام است. بعضا از محصولات زغال فعال حاوی سوربیتول است. ماسک زغال اکتیو یکی از از محصولات نوین در صنعت زیبایی پوست و مو می باشد که به صورت همگی گیر آیتم دقت قرار گرفته است. مش (سایز ذرات)، % رطوبت، % خاکستر، عدد یدی، و تراکم از پاراگراف پارامتر های اهمیت در تعیین کربن اکتیو هستند. این عدد مستقیما اهمیت تعداد حفره های تا سایز ۲ نانومتر ذرات کربن مرتبط میباشد که ید می تواند در همین حفرات جذب شود. از سوی دیگر دارای هدف بهینه سازی تعادل بین پارامترهای سایز، مساحت و افت فشار در فاز آب، بطور معمول از کربن اکتیو سایز ۳۰×۸ و ۴۰×۱۲ استفاده می شود. عدد یدی عموما دارای واحد mg/g سنجیده می شود و عبارتست از میلیگرم یدی که یک گرم کربن اکتیو می تواند جذب کند و یک شاخص استاندارد برای کربن های گزینه استعمال در قیمت زغال فعال در داروخانه فاز مایع است. برخی از انواع کربن دارای شاخص حذف کلر سنجیده می شوند. در همین شاخص، عمق بستر کربن مورد نیاز برای حذف کلر موجود در سیال از ۵ به ۳/۵ میلی گرم بر لیتر است.هر چه همین شاخص پایین تر باشد نشان دهنده کیفیت خوبتر کربن است. پروسه حرارتی به وسیله تزریق بخار و پروسه شیمیایی حیاتی افزودن مواد غیر آلی به مواد خام در دمای تحت انجام می گردد.