صعود تیم ملی؛ سقوط رئیس!- اخبار فوتبال ایران – اخبار ورزشی تسنیم

البته در تجارت فوتبال اشخاص و سازمان هایی که مالک دوراندیشی و واجد درجات بالای عقل معاشند، عمده بهره مالی می مارک و از فوتبال کم و بیش به جهت تدارک بی نظمی های اجتماعی و دیوانه استفاده می کنند. در صورتی که می شنویم که گهگاه گله می نمایند که ورزش از روح پهلوانی دور شده است، نظر به شأن آزاد بازی دارا‌هستند و دلشان نمی خواهد بپذیرند که بازی به به دست آوردن و کار و تکنیک و سیاست مبدل شده است. تماشاچیان امروز دیگر نیکی تماشاکنان بستان1 سعدی اند و نه شباهت چندانی به تماشاگران بازی های پهلوانی المپ دارند. من گمان می کنم که درصورتیکه دولت می توانست عمل ورزش را به اهلش وا گذارد و در آن دخالت نکند در بخش اعظمی از ورزش ها و بخصوص ورزش های مدل جمعی گزینه بخت عمومی، اوضاع عالی یا این که بهتری پیدا می شد. یعنی زیرا فوتبال در جای مطلوب خویش قرار نمی گیرد بجای اینکه بر جراحت ها مرهمی بگذارد بخش اعظم آسیب میزند.2- فوتبال عقیده، علاقه و بستگی جدیدی می باشد که جای بعضی علایق و بستگی های قدیمی و دیرباز را گرفته است. وجود همین تعارض ها عامل تعلق به دنیا متجدد میباشد حتی می توان گفت که فوتبال مظهر تعارض های تجدد میباشد چنانکه حال آزادی و ضرورت در فوتبال چنان اساسی نیز جمع شده است که پیروز دست اندرکاران امر ورزش و حتی علاقه مندان متوجه حقیقت واقعه نمیباشند و توده دربین بازی و شغل را نیکی یک مسئله با بلکه وجهی از ترقی و کمال می دانند گواه و برهان نیز دارا‌هستند مگر نه این می باشد که فوتبال جهانی شده و بازیکنان و دوست دارانش روز به روز بخش اعظم می شوند و ترفند ها و تاکتیک های نو ای در عمل می آید. مثلاً در مملکت ما فوتبال هزینه گزاف دارااست و اکثر این هزینه را دولت می پردازد و سود مالی آن قلیل است. در کشور، بازیکنان و مربیان چند باشگاه وضع بالنسبه مهربانی دارا‌هستند و دیگران بایستی با به عبارتی درآمد اندکی که به دست می آورند، بسازند. تا آنجاییکه مورخان نوشته اند، در روستاهای انگلیس حدود ۱۰۰۰ سال قبل بازی اهمیت توپ وجود داشته میباشد و سپس از مدتی تیمهای متعدد روستایی آغاز به مسابقه حیاتی نیز کردند و ظاهرا شیوه بازی طوری بوده می باشد که تیمها عملکرد بر همین داشتند توپ را به حوزه‌ دفاعی رقیب برسانند. پس از انجام مراسم استقبال در فرودگاه، تست PCR از کل بازیکنان، مربیان و کارداران متفاوت تیم ملی به کار آمد و تا زمانه ارائه جواب آزمایشهای انجام گرفته شده، گروه ملی در قرنطینه به سر خواهد برد. زمانه تلفشده برای زدن یک پنالتی، در انتها هرنیمه یا این که وقت بیشتر گرفته میشود. تیم اولیه از کاروان تيم ملى فوتبال برای دیدار برابر کره جنوبی، ظهر امروز به وقت محلی وارد این مرزوبوم شد. قبول نماییم که فوتبال پیشرفت کرده می باشد اما این ترقی نیکی به شأن و حیثیت بازی بلکه به بازاری شدن آن مربوط است. مسئلهای که کلیدی تأیید مدارک استقلال و پرسپولیس برای صدور مجوز حرفهای از سوی کمیته بدوی فدراسیون فوتبال، حتی کنفدراسیون فوتبال آسیا را هم عصبانی کرد تا این دو باشگاه، به بدترین صورت ممکن از آسیا کنار گذارده اخبار فوتبال بانوان شوند. عارف غلامی مدافع استقلال پس از نقطه نهایی بازی با پرسپولیس به تعریف و تمجید از داور دربی ۹۸ پایتخت پرداخت و در کنایه به اعتراض سرخ ها مدعی شد که داوری بازی خیلی عالی بود. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب سایت دانلود برنامه ی خبر‌ها فوتبال.