لیپوماتیک سینه: فرم دهی، کوچک کردن و کاهش سایز سینه با تخلیه چربی – لیپوماتیک

بسیاری از افراد بر این باورند که در کار لیپوماتیک از روشهای جراحی به کار گیری می گردد و به این عامل یک مقدار به جهت به کار گیری از همین نحوه هراس دارند. به جهت درمان نواحی مختلف، از کانولاهایی اصلی سایزهای گوناگون به کار گیری میشود؛ به همین عامل جراحی لیپوماتیک طرز ایدهآل برای بخشهایی از بدن میباشد که معالجه آن اصلی روشهای دیگر لیپوساکشن سخت است. لیپوماتیک در اکثر قسمتهای بدن قابل استفاده است. زمانه فعالیت بستگی به مقدار چربی بیرون شده از تن شخص دارد. هزینهی لیپوماتیک نسبت به بعضی دیگر از اقدامات کانتورینگ و تناسب اندام کاهش است که این امر به سبب ساز هزینهی تمام شدهی کمتر برای پزشک هست و بستگی به مقدار سطح درمان، میزان چربی استخراج شده، نرخ بازار و محل کار ضررهای لیپوماتیک دارد. لیپوماتیک مزیتهای بیشماری نسبت به درمانهای لیپوساکشن دارد. کار لیپوماتیک به طور معمول صرفا به یک بیهوشی موضعی نیاز دارد. داروی موضعی از طریق کانولای کوچکی تزریق میشود. لیپوماتیک با دیگر روشهای تومیسنت لیپوساکشن، تزریق موضعی محلول تومیسنت پس از بی حسی متعدد است؛ چون کانولا اساسی فشار هوا فعال شده و منجر ایجاد حرکت چرخشی، امواج فراصوت (اینفراسوند) و حرکت ارتعاشی میشود که به آن گردش سه بعدی میگویند. بعد از آن کانولا کار خویش را دارای حرکت در الگوی سه بعدی (حرکت در جهات مختلف) آغاز می کند و به طور همزمان بافت چربی را شکسته و آنگاه به سمت بیرون میمکد. حداکثر خطری که وجود داراست توزیع ناهموار چربی و ریلکس شدن پوست هست که هر دو همین عامل ها را میتوان به آسانی به وسیله جراح در جلسهای دیگر معالجه کرد. ترفند امولسیون نمودن چربیها همزمان اصلی مکش و آسپیره کردن منجر کوتاه شدن مدت کار میشود. در اصل، همین لیپوساکشن توسط یک کانول مکش شبکه ارتعاشده است. به استدلال عدم استعمال از بیهوشی عمومی و گرما به تیتر منشا انرژی، این خطرات در حد ناچیزی است. مردان می توانند همانند زنان حساس چربی های پهلو و ذیل شکم دست و پنجه نرم کنند و این چربی های مازاد که در اطراف باسن قرار گرفته اند می توانند مانعی به جهت بدن خور لباس باشند و نیکی تنها سبب ساز افزایش سایز بلکه باعث به احساس عدم اعتماد به نفس شوند. به دلیل عدم استفاده از بیهوشی عمومی، مریض میتواند به محض اتمام فعالیت کلینیک را رخنه کند و فقط چندین روز پس از عمل لیپومتیک میتواند به فعالیتهای معمول خویش بازگردد.