مراحل ثبت شرکت چگونه است ؟

کمپانی هایی هستند که می توانند از شیوه فروش فناوری (خدمات) به درآمد و سود ثبت شرکت پرتغال برسند. شرکت های علم بنیان کمپانی هایی هستند که می توانند از شیوه فروش فناوری (خدمات) به درآمد و سود برسند. در قسمت قبل به این مساله اشاره نمودیم که دو شریک اساسی هم تجارت خویش را را اداره می نمایند البته کسب و عمل آن ها قانونی نمی باشد، حال این سوال پیش می آید که رسمی نبودن یک کار اقتصادی به چه معناست ؟ قابلیت و امکان دارد بتوانید فرایند ثبت در سامانه تصویب شرکتها را یاد گرفته و کمپانی خویش را تاسیس کنید. این شیوه بهصورت تمام حضوری است و مزیت آن نسبت به سامانه اداره تصویب شرکتها، کوتاه بودن مدت زمان تصویب شرکت است. در مواقعی که نیاز به استعلام سابقه کیفری و سوءپیشینه افراد باشد، این عمل به شکل اتومات در سامانه تصویب شرکتها انجام میگیرد. در صورت بروز هر مشکلی نیز میتوانید اصلی ثبتیار تماس بگیرید. در قدم نخستین وارد وبسایت ثبتیار شوید. کارشناسان ثبتیار به جهت مشاوره تصویب کمپانی مهم شما تماس میگیرند. جهت تصویب و راه اندازی یک شرکت سهامی عام شما به تعداد بیشتری اشخاص نیاز دارید تا بتوانید از طریق آن ها سرمایه گزینه نیاز را جذب سیستم کاری شرکت کنید و از این نظر محدودیتی در تعداد اشخاص سهام دار وجود ندارد. عموما به جهت تصویب کمپانی دانش بنیان ، شرکت سهامی مختص مطلوب تر است. شرکتی هست که به جهت انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین ۲ یا چند نفر تشکیل می گردد و مسئولیت هر کدام از شرکاء به مقدار سرمایه ی آن ها در کمپانی می باشد. کمپانی دانش بنیان معاف از پرداخت مالیات ، عوارض و گمرک به مدت ۱۵ سال می باشد. ضمن اینکه بعضی مجوزهای کار صرفا به شرکتها ارائه میشود.