همه چیز درباره عمان – کجارو

نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای کشور‌ایران و عمان ۱۹ و ۲۰ بهمنماه، به این معنی که امروز و فردا، در مسقط در هم اکنون برگزاری است. مرزو بوم عمان (نام قانونی آن سلطاننشین عُمان)، کشوری پادشاهی در جنوب دریای عمان میباشد که اصلی کشورهای عربستان، امارات متحده عربی و یمن مرز خاکی مشترک و حیاتی سرزمین جمهوری اسلامی ایران مرز دریایی مشترک دارد. با کمتر قدرت در سدهی بیستم میلادی، همین مملکت تحتتأثیر و رخنه گستردهی پادشاهی بریتانیای کبیر قرار گرفت؛ البته هیچگاه به صورت قانونی قسمتی از آن نشد. بومیهای کشور عمان عرب هستند و زبان رسمی هم در همین میهن عربی است. اضطراری به ذکر است که همین میهن کلیدی سواحل دوچندان لطف می باشد. تا به امروز افراد متعددی از همین قوم اداره حکومت را بر عهده گرفتهاند که پایانی آن‌ها فرمان روا قابوس معروف بوده است. در این مدت، همین مرزوبوم به پیشرفتهای مضاعف متعددی دست یافت. در مقاطعی پرتغالیها دارای حمله به عمان، بخشهایی از همین مرز و بوم را به اشغال خویش در میآورند. بررسی اجمالی از اقتصاد ملی، جست و جوی شغل و افتتاح کسب و فعالیت خود، و همینطور شرایط عمومی کار، شما را به روز نگه می دارد. مسقط به عنوان بزرگترین شهرِ استانی به همین اسم یعنی مسقط شناخته می شود. ↑ تاریخ مسقط و عمان، بحرین، قطر و روابط آن‌ها حساس ایران؛ ص ۳۳۰-۳۳۱ و ۳۶۴. با ورود اسلام به این کشور، حکومتهای مسلمان بر این حیطه مسلط میشوند. اما در بخشهای شمالی و جنوبی به ترتیب دو فن کوه با حجر و ظفار قرار دارااست که در اطراف این کوهها بعضا شهرهای اساسی هم شکل گرفته است. اصلی همین حال، عمان برخی نیازهای وارداتی دیگر نیز دارد. عمان همانند دیگر کشورهای لبه خلیج فارس، مملکت نسبتا کوچکی با ساختار جمعیتی نسبتاً یکسان است. قرار گرفتن در کناره خلیج فارس و تنگه هرمز اساسی استراتژیک عمان را به جهت مقاصد تجاری، نظامی و دریانوردی دو چندان کرده است. عمان به نظر جغرافیایی در یک عدد از بهترین نقاط استراتژیک دنیا قرار گرفته است. عمان در غرب اصلی کشورهای امارات و عربستان، از جنوب دارای یمن، از شمال به ایران (تنگه هرمز) در همسایگی میباشد و از شرق به دریای عمان می رسد. عمان برای مدتها زیر سلطه امپراطوری ساسانیان بوده و آن‌گاه از آن خاندان بنی ازد حساس خارج راندن ساسانیان، بر عمان حکومت کردند. ظواهر الکعبی، کاربر هیات رئیسه اتاق بازرگانی عمان نیز در این گرد‌همایی گفت: آن گاه از دو سال همین اولین هیات تجاری عمان در جمهوری اسلامی ایران است. وزیر امور خارجه عمان نیز گفت: مطمئناً هجرت شما به عمان سفری تاریخی خواهد بود و اهداف هر دو ملت را محقق خواهد کرد. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم هتل رامادا عمان بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.