پرشر سوئیچ اشنایدر Schneider خرید از نمایندگی دیجی اشنایدر

۱٫پرشر سوئیچ آب پکیج : در صورتی که دست کم فشاری برابر ۰٫۴ بار درمدار گرمایش وجود داشته باشد، حیاتی دقت به ساختار داخلی پرشرسوئیچ آب میکروسوئیچ تعبیه شده داخل آن به وضعیت اتصال کوتاه(وصل) در آمده و سیستم از وجود آب اطمینان حاصل میکند. در صورتی که جرقهزن عمل نکند، به احتمال بسیار پرشر خراب است. این سوئیچ ها فقط نسبت به اختلاف فشار فعالیت می نمایند لذا به تغییر‌و تحول فشار معمول سیستم بستگی ندارند. فشار نرمال آب پکیج فی مابین 1 الی 1.5 توشه می باشد، زمانیکه این میزان به کمتر از 0.5 توشه برسد، پرشر سوئیچ پکیج وارد فعالیت شده و اجازه روشن شدن به پکیج را نمی دهد. در صورتیکه پکیج واضح باشد و در این حین فشار آب به کاهش از میزان معیین شود پرشر سوئیچ آب پکیج جهت پرهیز از فساد و استهلاک دستگاه از ادامه فعالیت آن خودداری می کند. به سوئیچ فشار می آورد و آن را وصل می نماید و اصلی کاهش فشار از سوئیچ جدا می شود و آن را انقطاع می کند. در در مقابل وقتی فشار پمپ به نقطه ست پوینت یا این که مقدار آیتم نظر برسد، کنتاکت ها باز می شوند تا اتصال سوئیچ کلیدی پمپ انقطاع شده و دستگاه خاموش شود. پکیج های گرمایشی حساس مزایای بی شماری از قبیل نبود اشغال فضا، جلوگیری از اتلاف و هدررفت انرژی، بازدهی و راندمان بالا می باشند، به این ادله امروزه در اکثری از ساختمان ها از همین دسته سیستم جهت تامین آبگرم مصرفی و نیز آبگرم آیتم نیاز سیستم های گرمایشی استعمال می نمایند. و حیاتی این وسیله می توانید در تمامی روزهای سال آبگرم آیتم نیاز جهت استحمام، آشپزی و دیگر کارهای روزمره را در کوتاهترین روزگار به شکل دائم و فوری برای ساکنین ساخت نماید. به بیانی خوبتر پرشر سوئیچ پمپ آب وسیله ای است، که زمان واضح و خاموش شدن پمپ آب را بر مبنا مقدار فشار همین وسیله تنظیم و در اختیار گرفتن می کند. یکی از از کابل های متصل به پرشر را بکشید ، چنانچه فن پکیج پر‌نور شد به این معناست که همین قطعه خراب هست و می بایست عوض شود . همین گونه سوئیچ ها در حالت معمولی و زمانیکه فشار آب پکیج نرمال باشد گشوده میباشند و زمانی که واضح شود در موقعیت بسته قرار میگیرد. برای کسانی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی به کار گیری از پرشر سوئیچ خلاء ، شما شاید می توانید اساسی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.