پلنیوم باکس چیست و چه کاربردی دارد؟

در سال 1860 لرد لیستر مهم مواد ضدعفونی کننده مثل اسید کربنیک آلودگی های عفونی را در اتاق جراحی از میان برد تا از عفونی شدن زخم های جراحی جلوگیری به فعالیت پلنیوم باکس فن کویل آید. گوشه و کنار بیرونی دریچه اسلوت بصورت یک کادر خطی و طویل ،طراحی و ساخته می شود و شیارهای داخلی روزنه اسلوت نیز معین و مشخص کننده ی تعدادِ واحد دریچه اسلوت می باشد، به همین معنا که اگرمیان دو فریم دریچه اسلوت یک تیغه ی تقسیم کننده ی هوا تعبیه گردد که روزنه را به دو شیار ورود هوا تقسیم نماید به آن دریچه، روزنه دو اسلوت گفته می شود.به این ترتیب در صورتی که دو تیغه در بین دریچه اسلوت تعبیه گردد دریچه سه اسلوت حاصل میشود. باکس پلنیوم همانطور که از نام آن معلوم هست یک جعبه میباشد که به منظور ادغام هوا مورد به کار گیری قرار می گیرد. این وسیله می تواند هوا را به طور تمام پخش کند و از تمرکز خروج آن در یک دریچه مشخص پرهیز کند. کلیدی اعتنا به میزانِ ارتفاع پلنیوم باکس،امکانِ تعبیه ی یک تا یکسری ورودیِ هوا در بدنه ی آن وجود دارد. غالبا پلنیوم ها به صورت تکه های یک متری در طول خط گزینه حیث به جهت کارگزاری روزنه خطی در کنار هم قرار می گیرند و روزنه تا طول قابل ایجاد به رخ یکپارچه بر روی آنان نصب می گردد. حساس دقت به این که لاین کلیدی کانال هوا از سقف کاذب عبور می کند، جهت وصال هوای کانال کلیدی به روزنه ها از بنا ای به نام پلنیوم باکس استفاده می شود. ابعاد دهانه پلنیوم باکس ها مهم توجه به ابعاد پشت دریچه اسلوت تعیین می شوند . با افزایش فروشگاههای تخصصی در internet امکان خرید کردن هر محصولی از فضای آنلاین وجود دارد. جریان هوا از نحوه لولههای خرطومی به پلنیوم باکس رسیده و بعد از آن از انجام عمل یکنواختی به وسیله انواع روزنه هوا شاهد پخش جریان هوا ثابت در ساختمان را سبب خواهد شد. علاوه بر افزایش زیبایی در نمای بصری ساختمان به پخش جریان متناوب و مطبوع هوا در گوشه و کنار داخلی ساختمان یاری خواهد کرد. عایق الاستومری بهکار رفته در این بخش داخلی و خارجی بدنه پلانیوم باکس از افت فشار، نشت هوا، تبادل دما گوشه و کنار داخل اهمیت بیرون ساختمان و پخش صدا جلوگیری خواهد نمود. جهت جلوگیری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و دوری از تبادل دمایی در در بین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همچنین دوری از نشر صدای هوای شناور در داخل پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که خارجی پلنیوم باکس از عایق الاستومری به عمل گیری میشود.