پیکر تراشی چیست و چه عوارضی دارد

در‌حالتی که دوست دارید زودتر کاندید کار لیپوماتیک گردید ویا سوای انجام کار به هیکل دلخواه خود برسید، این اکنون اساسی کلیک بر بر روی رژیم من، رژیم غذایی مخصوص خود را دریافت کنید. جهت انجام پیکرتراشی مهم لیپوماتیک و پرداخت اقساطی هزینه آن، شما بایستی در آغاز در تارنما قسطا درخواست قسطا کارت دهید و متناسب اصلی مقدار شارژ آن، مبلغی را به تیتر پیش پرداخت بپردازید و همانند روش بالا کارت و شماره بانکی ارسال نمائید و پس از تایید کارشناس، متناسب حساس تعداد اقساط خویش تحلیل شخصی ارسال پیکر تراشی پا کنید. بکارگیری امواج اینفراسونیک جهت ایجاد نوسان و ارتعاشاتی که منجر جدا سازی سلول های چربی می شود را لیپوماتیک می گویند. در پیکرتراشی لیپوماتیک پس از مشخص نمودن نواحی تخلیه چربی در بدن، پزشک اقدام به ایجاد برش های کوچکی به ترازو نسبتاً ۳ میلیمتر بر بر روی پوست می نماید. لوله کانولا در تحت پوست و باطن تن به اطراف حرکت و کلیه چربی های آن ناحیه تخلیه پیکر تراشی نیشابور می گردد. دارای این طریق پیکرتراشی صورت گرفته و تمامی چربی های زائد از باطن بدن بیرون می شوند. آن گاه چربی های مایع با دستگاه مکش بیرون می شوند. نحوه فعالیت دستگاه لیپوماتیک چگونه است؟ بسیاری از پزشکان به مراجعین خود برای برداشتن چربیهای مقاوم همین شیوه را توصیه میدهند. در همین طرز همانند جراحی زیبایی شکم و پهلو، اشخاص از اندام ایدهآل خویش در کمترین زمان برخوردار خواهند بود. از جمله مزایای این طرز می قدرت به دستیابی به عاقبت دلخواه در مدت زمانه ۲ هفته، عدم بیهوشی کامل، تورم و درد کم، ترشحات حداقل، هزینه کم، عدم ریلکس شدگی پوست و عصر نقاهت کوتاه اشاره نمود. عوارض جانبی پایدار معدود میباشد ، ولی شایع ترین آنان پوست پررنگ و موج دار است. پیکرتراشی به شیوه لیپوماتیک مهم مزیت های زیادی است. در این طرز هم مثل شیوه لیپوماتیک چربیها تام از در بین نرفته ؛ تفاوتی که کلیدی نحوه لیپوماتیک داراست همین چربیها را میتوان در اندامهای دیگر به کار برد، بعد از آن از همین پیکرتراشی نیاز به رعایت رژیم غذایی و انجام ورزش منحصر به فرد میباشد.