چطور بهترین مرکز مشاوره و یا یک روانشناس خوب را پیدا کنیم؟

ازدواج یک مرحله زیاد حساس زندگی و سنگ بنای تشکیل خانواده می باشد که نه تنها به جهت زن و مرد، بلکه برای نسل های بعد هم آخر و عاقبت ساز است .افرادی که قصد همسر گزینی دارا هستند اهمیت معیارهای علمی انتخاب، آشنـا شده و راهنمـایی های حتمی را دریافت می نمایند و در همین راستا بر مهارتهای ارتباطی و شناخت تفاوتهای شخصی و نیازهای یک زندگی مشترک تأکید می شود. در این جلسه، دکتر معالج مسعود جانبزرگی مدرس پر رنگ و روان درمانگر و کاربر هیئت علمی پژوهشگاه زمینه و کالج به تیتر سوپروایزر حضور داشتند. این کلینیک حساس ملازمت جمعی از مشاوران خبره، اساتید دانشکده و درمانگران تلاش کرده میباشد تا قدمی در جهت بهبود شیوه زندگی مراجعان خود برداشته باشد. فراهم ارائه سرویس ها به مراجعان عزیز می باشد. معتوقی گفت: خدمات مرکز در راستا های گوناگون تخصصی و با حضور مشاورین خبره ارائه می شود. کارخانه تخصصی سوپرویژن اساسی منش معالجه شناختی رفتاری ویژه روانشناسان و مشاوران دارای حضور مراجع واقعی در مرکز مشاوره خانواده برگزار شد. مرکز مشاوره روانشناسی فراز حساس پنج دپارتمان تخصصی در راستا های خانواده درمانی و مشاوره ازدواج، مشاوره بچه و نوجوان، مشاوره تحصیلی، مشاوره شغلی و سازمانی و مشاوره و اعصاب درمانی فردی می باشد که هر یک از آنان بوسیله متخصصین آن راستا رئیس و برنامه ریزی می شود. همین مرکز در جهت هدف ها آموزشی، پیشگیری، پژوهشی خدماتی مهم همکاری روان شناسان، مشاوران به عنوان یک مرجع حمایتی، دارای رعایت اورجینال رازداری، در فضایی آزاد و قابل اعتماد فراهم سرویس رسانی به دانشجویان و کارمندان متشخص دانشگاه آل طه می باشد. اکثر مردمان واقعه حیث دارا هستند که یک رابطه جنسی خارج از چهارچوب رابطه (ازدواج، نامزدی و یا این که حتی دوستی) دسیسه محسوب می شود و دو طرف به مشاوره خیانت همسر نیاز دارند، اما ارسال نوشته عاشقانه چه می شود؟ اکثر جواب دهندگان (۷۱٪ -۷۶٪) گفتند که تماس جنسی فیزیکی با شخصی بیرون از رابطه همیشه آستانه خیانت را مرکز مشاوره خانواده تهران برآورده می کند. مرکز مشاوره دانشکده آل طاها وابسته به حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی می باشد.