پیستون موتور چیست ؟

نشانه ها حک شده بر روی پیستون چه معنایی دارند؟ ولی پیستونهای چدنی بدنه بزرگتر و سنگینتری دارند و در بعضا از اتومبیل های دیزلی لبریز توان از آنان بهره میگیرند. از معایب پیستونهای ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم می توان انبساط مضاعف آن‌ها اشاره کرد که پیش از این نیز به آن اشاره شد. پس از معین شدن خلل خودرو، رگلاژ نزدیک ترین، محبوب ترین و منصف ترین تعمیرکار را به شما معرفی خواهد کرد. هنگامی همین خلل پیش آمده از بزرگی سر شاتون باشد باید بیرینگهای میل لنگ و بخشهای نشت بندی کننده را نیز تعویض کرد. رینگ چسباندن زمانی شکل می دهد که رینگ، خاصیت ارتجاعی خویش را از دست دیتا است، پیستون در درون سیلندر به دشواری حرکت می نماید و روغن به میزان مناسب تقسیم نمی شود. در تمام اکسترود آن ها خوب می باشد البته مهم لایه نازکی از منیزیم و سیلیکون پوشش دیتا میشوند. این دسته از پیستونها به دو طرز ریختگی یا این که آهنگری ساخته میگردند و گرچه در ساخت پیشرانهها یا این که موتورهای امروزی پیستونهای آلومینیمی ریختگی بخش اعظم همگانی هستند، اما جور از آهنگری به جهت موتورهای سنگین و پر اقتدار بهره گرفته می‌شود و همین گونه از پیستونها دوام بیشتری دارند. قطر پیستونهای موتور خودرو دربین ۷۶ تا ۱۲۲ میلیمتر (۳ تا ۴ اینچ) متغیر است. در واقعیت نقش حلقه پیستون در اختیار گرفتن اصطکاک در میان پیستون و دیواره سیلندر، مدیر تبادل حرارت دربین پیستون و دیواره سیلندر، نگهداری حجمی مخلوط بنزین و هوا، حفظ روغن و روغن کاری سطح های در تماس با یکدیگر و ممانعت از فرسودگی قطعات است. در واقعیت رخ بیضی پیستون و تولید لقی میان سیلندر و پیستون، در راستای دوری از چسبیدن پیستون به دیواره سیلندر صورت میپذیرد. خیال کنید خودروی شما دچار نقص‌ شده است و مکانیک خودرو پس از دیدن آن، اساسی نگاهی ناامیدانه به شما می گوید، حلقه پمپ 9 پیستون ترک پیستون چسبانده است. به جهت موتورسیکلتهای شهری می بایست شما از سرعت متوسط به کارگیری نمایید . در اینجا بیشتر به تحلیل وب وبسایت پیستون سوزوکی ویتارا.